Dyskryminacja i mowa nienawiści w Irlandii - Skala incydentów poraża

Coraz więcej osób decyduje się zgłosić podobne incydentu do organów ścigania w Irlandii.

Funkcjonariusze Gardy opublikowali dane na temat skali przestępstw wynikających z dyskryminacji części społeczeństwa w Irlandii.

Dyskryminacja w Irlandii

Z danych tych wynika, że od zeszłego roku odnotowano 29% wzrost liczby przestępstw z powodu mowy nienawiści i incydentów spowodowanych nienawiścią.

Aż 32% tych incydentów była związana z rasą, 22% z seksualnością, a 21% z narodowością. W sumie w 2022 roku zarejestrowano 617 zdarzeń o podłożu dyskryminacji.

Funkcjonariusze Gardy zachęcają, by członkowie społeczeństwa zgłaszali wszystkie przestępstwa lub incydenty wynikające z nienawiści.

Zapewniają, że zgłoszenia będą rejestrowane i sprawdzane w przypadkach, gdy uzna się, że „wrogość lub uprzedzenia sprawcy wobec jakiejkolwiek osoby, społeczności lub instytucji wynikają z wieku ofiary, niepełnosprawności, rasy, koloru skóry, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii, orientacji seksualnej lub płci”.

Mowa nienawiści

Podobnie niepokojące dane dotyczą skali ataków i nadużyć wobec pracowników handlu w Irlandii, które „wymknęły się spod kontroli”.

Pracownicy sklepów w czym kraju twierdzą, że doświadczają gwałtownego wzrostu nękania, ataków fizycznych, kradzieży w sklepach i zachowań antyspołecznych.

Coraz więcej jest przypadków atakowania pracowników na tle rasowym czy narodowościowym. Ofiary nie tylko mierzą się z atakiem werbalnym, nierzadko są przy tym opluwane, kopane czy uderzane.

Natomiast liczba kradzieży sklepowych wzrosła w ubiegłym roku o 41%, a rosnące ceny towarów stały się głównym czynnikiem, który wpływa na zwiększenie skali podobnych nadużyć.