POLONIA IRLANDIA

Prawie pół miliona osób w Irlandii zrezygnowało z pracy zawodowej na rzecz prowadzenia domu.

Według danych pochodzących ze spisu powszechnego z 2016 roku aż 455.000 osób w Irlandii nie pracuje zawodowo, a zamiast tego zajmuje się prowadzeniem domu.

Wśród tych osób przeważają kobiety, chociaż w latach 2006 – 2016 znacznie wzrosła liczba mężczyzn zajmujących się domem i rodziną ( z 4.900 do 9.200).

Przeprowadzone przez iReach badanie opinii publicznej wykazało jaka jest wartość takiej pracy w domu. Krótko mówiąc – wyliczono ile należałoby zapłacić osobie/osobom za wypełnienie wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem domu.

Kwotę wyliczono w oparciu o ilość godzin, które średnio należy poświęcić na wypełnienie wszystkich obowiązków. Lista tygodniowych zadań to:

  • Opieka nad dzieckiem/dziećmi – 30 godzin
  • Gotowanie – 15 godzin
  • Sprzątanie – 8 godzin
  • Pomoc w lekcjach – 5 godzin
  • Prace ręczne – 4 godziny
  • Praca w ogrodzie – 1 godzina
  • Praca w roli kierowcy – 10 przejazdów

Wyliczono, że zgodnie ze stawkami rynkowymi za wykonanie tych wszystkich prac należałoby zapłacić €44.000 rocznie. Kwota ta nie odzwierciedla opinii większości ankietowanych osób.

Aż 61% z nich stwierdziło, że koszt wynagrodzenia oscylowałby w granicach między 10.000 a 30.000 rocznie. 17% ankietowanych osób uważa, że byłoby to między 31.000 a 40.000, a 6% osób, że mniej niż 10.000 rocznie.