Ekstradycja Polaków z Irlandii do Polski - stanowią zagrożenie

Mężczyźni zostali wcześniej aresztowani w Irlandii na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez polskie władze.

Od prawie dwóch lat organy ścigania w Irlandii korzystają z głównej policyjnej bazy danych Unii Europejskiej.

System informatyczny

System Informacyjny Schengen (SIS II) to największy i najczęściej używany system informatyczny dla bezpieczeństwa publicznego w Europie.

Irlandia pozostaje poza strefą Schengen, ale uczestniczy w pewnych ustaleniach dotyczących współpracy policyjnej, które są częścią układu z Schengen.

Organy ścigania w Irlandii otrzymują informacje w czasie rzeczywistym na temat osób oskarżonych lub skazanych za przestępstwa w innych krajach Unii Europejskiej. System zapewnia policji dostęp w czasie rzeczywistym do wpisów dotyczących:

  • podejrzanych o popełnienie przestępstwa,
  • osób zaginionych,
  • skradzionych pojazdów i mienia

Ekstradycja Polaków

Po wyszukaniu nazwiska danej osoby w systemie Garda PULSE, funkcjonariusze otrzymują wszystkie informacje dotyczące nakazu aresztowania tej osoby i wydania jej w celu ekstradycji.

Współpraca Gardy z partnerami międzynarodowymi przynosi efekty. W piątek 17 lutego funkcjonariusze Gardy wydali polskim organom ścigania czterech mężczyzn, którzy „stanowią zagrożenie dla społeczności w Irlandii”.

Mężczyźni, wszyscy w wieku około 40 lat, byli wcześniej aresztowani na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez polskie władze.

Członkowie Garda Extradition Unit i Garda National Bureau of Criminal Investigation przekazali zbiegów polskiej policji na Baldonnel Aerodrome w Dublinie.