Emerytura w Irlandii - niepokojące dane CCPC

Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów (CCPC) wyraziła swoje obawy wobec planów emerytalnych w społeczeństwie w Irlandii.

Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów (CCPC) ogłosiła, że przeprowadzone przez nią badania wykazały niepokojące braki w planowaniu emerytury przez mieszkańców Irlandii.

Emerytura w Irlandii

Badanie przeprowadzone na próbie 757 osób pokazało, że jedna na dziesięć osób w wieku od 45 do 64 lat nie posiada planu emerytalnego.

Posiadanie planu emerytury w grupie wiekowej 45-54 lat spadło do poziomu 76%, co jest znaczącym spadkiem z 85% w 2022 roku.

Badanie wykazało, że jedna czwarta tych, którzy nie posiadają planu emerytury, twierdzi, że nie stać ich na opłacanie składek.

Poinformowano także, iż coraz większa liczba osób w Irlandii planuje przejść na emeryturę w oparciu o oszczędności gotówkowe, a nie inwestowanie w emeryturę.

Auto-enrollment – nowa emerytura w Irlandii

Ogółem 64% respondentów potwierdziło, że posiadają plan emerytury, a 69% z nich byłoby skłonnych płacić składki do obowiązkowego systemu emerytalnego.

Wprowadzenie auto-enrollment, czyli automatycznego zakładania emerytur i potrącania składek z wynagrodzenia po rozpoczęciu pracy zarobkowej, planowane jest w Irlandii na rok 2024.

Badania wykazują silne poparcie dla auto-enrollment we wszystkich grupach wiekowych, przy czym aż 79% osób poniżej 25 roku życia – grupy najmniej skłonnej do posiadania emerytury – jest gotowych płacić składki do obowiązkowego systemu emerytalnego.