Emerytura w Irlandii - zmiany w przepisach

Rząd Irlandii wprowadza przełomowe zmiany w prawie pracy.

Rząd Irlandii wprowadza przełomowe zmiany w prawie pracy, które umożliwią pracownikom decydowanie o czasie przejścia na emeryturę.

Emerytura w Irlandii

Nowe regulacje mają na celu zapewnienie większej elastyczności w zakresie wieku emerytalnego i walkę z dyskryminacją ze względu na wiek.

W obliczu rosnącej liczby pracowników zmuszanych do przedwczesnego zakończenia kariery zawodowej, rząd Irlandii podjął decyzję o wprowadzeniu nowych ustaw, które pozwolą pracownikom pozostać aktywnymi zawodowo aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, obecnie ustalonego na 66 lat.

Zmiany te, zainicjowane przez Ministra ds. Przedsiębiorczości, Simona Coveneya, otrzymały już zielone światło od rządu i mają zostać wprowadzone w życie w najbliższej przyszłości.

Nowe przepisy, zatwierdzone przez rząd, mają na celu eliminację klauzul o obowiązkowym przejściu na emeryturę przed osiągnięciem wieku 66 lat.

Ustawa The General Scheme of the Employment (Restriction of Certain Mandatory Retirement Ages) Bill 2023 uderza w praktykę stosowania przez pracodawców arbitralnie ustalonych limitów wieku, które zmuszały pracowników do opuszczenia rynku pracy.

Nowe przepisy w Irlandii

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (ICTU) od dawna apelował o takie zmiany, podkreślając, że wielu pracowników jest zmuszanych do wcześniejszego przejścia na emeryturę, co nie zawsze jest zgodne z ich życzeniami.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik może pisemnie powiadomić pracodawcę o swojej decyzji pozostania w pracy, co uniemożliwi pracodawcy zmuszenie go do przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku uprawniającego do świadczeń emerytalnych.

Minister Coveney podkreślił, że chociaż zmiany umożliwiają pozostanie w pracy, nie zobowiązują pracowników do dalszej aktywności zawodowej po osiągnięciu poprzednio ustalonego wieku emerytalnego.

Wprowadzenie ustawy zostanie teraz poddane kontroli legislacyjnej przez wspólny komitet Oireachtas ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia, a przegląd prawdopodobnie rozpocznie się po świętach wielkanocnych.