Emerytura w Irlandii - zmiany weszły w życie

Irlandia wprowadza nowe, elastyczne zasady emerytalne od 1 stycznia 2024 roku.

Nowe zmiany w irlandzkim systemie emerytalnym, zapowiedziane przez Minister Ochrony Społecznej, Heather Humphreys, przynoszą znaczące zmiany dla osób osiągających wiek emerytalny.

Emerytura w Irlandii

Z dniem 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy Irlandii będą mogli elastycznie podchodzić do decyzji o przejściu na emeryturę, co daje im szansę na lepsze warunki finansowe w późniejszym okresie życia.

Od teraz osoby osiągające 66 lat będą miały możliwość opóźnienia wniosku o Emeryturę Państwową (Składkową) aż do 70 roku życia, aby otrzymać wyższą stawkę wypłat.

Zmiana ta ma na celu umożliwienie poprawy rejestru ubezpieczenia społecznego i potencjalnego zwiększenia stawki wypłaty Emerytury Państwowej.

Minister Humphreys podkreśliła, że głównym celem reformy jest zapewnienie ludziom większego wyboru. Co istotne, nowe zasady pozwalają na pracę do 70 roku życia.

Świadczenie emerytalne w Irlandii

Osoby, które zdecydują się na taką opcję, nie tylko będą mogły kontynuować swoją aktywność zawodową, ale także zwiększą swoje świadczenie emerytalne.

Minister dodała, że możliwość dłuższej pracy i kontynuowania płacenia składek PRSI daje osobom szansę na zwiększenie swoich składek oraz potencjalnie zwiększenie stawki wypłaty Emerytury Państwowej.

Nowe opcje emerytalne pozwalają na dodatkowe cztery lata na zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne, aby spełnić kryteria kwalifikacyjne.

Na podstawie osoby kwalifikującej się do maksymalnej stawki €277,30 składkowej Emerytury Państwowej po osiągnięciu 66 lat 1 stycznia 2024 roku lub później, proponowane maksymalne stawki za każdy rok odroczenia są następujące:

  • 290,30 euro w wieku 67 lat
  • 304,80 euro w wieku 68 lat
  • 320,30 euro w wieku 69 lat
  • 337,20 euro w wieku 70 lat

Pierwszymi osobami uprawnionymi do skorzystania z wyższej stawki będą osoby, które osiągną 67 lat w styczniu 2025 roku.