POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Na KONTAKT 24H otrzymałem emocjonalny list naszej czytelniczki na temat przyjęcia dziecka do szkoły w Irlandii.

Poniżej list naszej czytelniczki:


Witam.

Jesteśmy rodzicami ucznia szóstej klasy Gorey Educate Together w Gorey. W związku z tym, że nasze dziecko kończy primary school, trzeba było podjąć decyzję o wyborze secondary school.

W naszym miasteczku są dwie szkoły: Creagh College i Gorey Community School. Aplikowaliśmy o przyjęcie do obydwóch szkół, by mieć pewność, że choć w jednej szkole nasz syn dostanie miejsce.

W szkole Creagh College School na dniu otwartym pan dyrektor poinformował rodziców o kryteriach przyjęcia do szkoły, gdzie podstawowym warunkiem było pierwszeństwo zgłoszeń, a oprócz słów dyrektora razem z aplikacją rekrutacyjną, otrzymałam na piśmie kryteria decydujące o kolejności przyjęcia do tej szkoły. 22 października dostałam odpowiedź z tej szkoły, że ze względu na duże zainteresowanie szkołą, syn został zapisany na listę osób oczekujących na miejsce, gdyż rodzice z reguły składają aplikację o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły.

W szkole Gorey Community School rekrutacja była do 9 listopada, a ja podanie o przyjęcie złożyłam w pierwszym dniu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 4 października i było ono 5 w kolejności przyjęcia (ale  tutaj niestety nikt nie informował jakie są kryteria rekrutacji, a ja niefortunnie z góry założyłam, że jest podobnie jak w Creagh College School, czyli według kolejności składania podań), więc oczekiwałam spokojnie na odpowiedź ze szkoły.

I teraz myślę, że po co dali mi świstek z numerem 5, jak nikt tego i tak nie brał pod uwagę. Informacje do rodziców o przyjęciu do Community School dotarły już około 13 listopada, a ja informację ze szkoły dostałam dopiero 22 listopada i jakie było moje zdziwienie, że nasz syn będzie brał udział w loterii, która odbędzie się 23 listopada, na której zostanie rozlosowanych 20 miejsc w szkole spośród 30 nazwisk uczniów.

Dopiero z tego listu dowiedziałam się, że podanie syna było rozpatrywane w oparciu o punkt 3 kryteriów przyjęcia do szkoły. Te kryteria musiałam sobie znaleźć sama na stronie szkoły i tutaj odkryłam, że w Gorey Comunnity  School kryteria przyjęć są dość specyficzne:

  1. Rodzeństwo uczniów obecnie uczęszczających do szkoły.
  2. Synowie i córki nauczycieli i personelu pomocniczego zatrudniani obecnie przez zarząd szkoły Gorey Community School.
  3. Uczniowie, którzy obecnie uczęszczają do szkół podstawowych, określanych jako szkoły wspomagające dla Gorey Community School przez Departament Edukacji i Umiejętności w swojej definicji granic obszaru zlewiska. (Szkoły są wymienione według kolejności pierwszeństwa przy zapisywaniu od najbliższego do najdalszego ze szkoły, na stronie 3 niniejszego dokumentu). Dotyczy to również uczniów, którzy przenieśli się do szkoły poza obszarem zlewiska dla 6 klasy w celach edukacyjnych, którzy ukończyli klasę piątą i / lub szóstą w szkole podstawowej.
  4. Rodzeństwo osób, które wcześniej były uczniami szkoły.
  5. Zamierzający student pierwszego roku, który jest obecnie w szóstej klasie w szkole podstawowej, który nie został zidentyfikowany jako szkoła dla uczniów Gorey Community School.

W przypadku pierwszych dwóch kryteriów przekraczających 250, pierwszeństwo będą miały szkoły znajdujące się najbliżej szkoły. (wymienione na stronie 3) (maksymalna pojemność w pierwszym roku wynosi 250).

Niestety nasz syn jest pierwszy z rodzeństwa, a primary school znajduje się w takiej odległości od szkoły, że już nie załapał się na miejsce w Gorey Comunnity School drogą normalnego lokowania miejsc. Czy loteria to, aby dobry sposób przyznawania miejsc w tak ważnej decyzji jak szkoła średnia? Nie bierze się już nawet pod uwagę pierwszeństwa złożenia aplikacji, tylko robi się losowanie jak w totolotku. A my jako rodzice, a przede wszystkim syn  ma stres,  jak potoczy się jego dalsza edukacja.

Najśmieszniejsze jest to, że w prostej linii mamy do szkoły tylko 200 m, ale kryteria zamieszkania w ogóle nie są brane pod uwagę.

W załączniku dołączam list jaki otrzymał każdy uczeń, w naszej primary school, świadczący o tym że warunki że przyjęcia do szkoły Gorey Community School są niesprawiedliwe i w liście tym dyrektor nawołuje do dania równych szans startu w kolejnym etapie edukacji wszystkich uczniów 5 primary school w Gorey.

Emocjonalny list matki - moje dziecko nie zostało przyjęte do szkoły w Irlandii 1
Źródło: goreyeducatetogether.ie
Emocjonalny list matki - moje dziecko nie zostało przyjęte do szkoły w Irlandii
Źródło: goreyeducatetogether.ie

Z poważaniem:

Czytelniczka

Bardzo pana proszę o wrzucenie tego listu na stronie jeśli to tylko możliwe, aby przestrzec rodziców, by zawsze dokładnie sprawdzili kryteria przyjęcia jakimi kieruje się dana szkoła.

Przepraszam za zbyt rozległe napisanie listu, ale działam pod emocjami.


Dane autorki listu do wiadomości redakcji Polonia Irlandia.