Agencja EPA (Environmental Protection Agency) ostrzega, że jakość wody pogorszyła się w Irlandii.

Najnowsze dane Agencji Ochrony Środowiska EPA (Environmental Protection Agency) wskazują na to, że zwiększyła się ilość zanieczyszczeń w zbiornikach wodnych w Irlandii. W badanej wodzie stwierdzono najczęściej zanieczyszczenia azotem i fosforem.

Jakość wody w zbiornikach wodnych w Irlandii

W przedstawionych danych skontrolowano w sumie 466 zbiorników wodnych w Irlandii w latach 2015 -2017. Kontrole jakości wody wykazały:

  • 269 – zbiorników wodnych uległo pogorszeniu
  • 197 – zbiorników wodnych uległo polepszeniu

Oznacza to, że w badanym okresie aż w 72 badanych zbiornikach wodnych jakość wody pogorszyła się.

Zanieczyszczona woda w Irlandii

Agencja Ochrony Środowiska EPA za główną przyczynę pogorszenia jakości wody w Irlandii wskazuje działalności człowieka, głównie z gospodarstw rolnych i obszarów miejskich.

Dr Matt Crowe – dyrektor Biura Dowodowego i Oceny EPA powiedział:

Sygnały w tym raporcie nie są dobre i mówią nam, że jakość wody w niektórych obszarach wciąż się pogarsza, pomimo poprawy w innych obszarach.

Musimy zrobić więcej, aby powstrzymać pogorszenie jakości wody, aby chronić ten najcenniejszy zasób publiczny.