Garda konfiskuje samochody - nowe przepisy w Irlandii bezlitosne

Funkcjonariusze Gardy egzekwują nowe prawo, które zaczęło obowiązywać kierowców w grudniu 2018 roku.

Od grudnia 2018 roku w Irlandii obowiązuje nowe prawo dotyczące kierowców z tymczasowym pozwoleniem na prowadzenie samochodu (Lerner Drivers).

Nowy przepis dotyczy kierowców, którzy pozwalają prowadzić swój samochód osobie z tymczasowym prawem jazdy bez obecności kierowcy z pełnym prawem jazdy. Od 22/12/2018 w Irlandii jest to przestępstwem. Konsekwencje ponoszą teraz zarówno kierujący, jak i właściciel pojazdu.

Funkcjonariusze Gardy na terenie całej Irlandii dokonali już setek takich konfiskat pojazdów. Od grudnia 2018 roku do końca marca 2019 roku zajęto w sumie ponad 700 pojazdów. Średnio jest to 7 samochodów dziennie.

Właściciele zatrzymanych pojazdów muszą się liczyć z sądową karą grzywny €1.000 oraz z opłatą za odbiór pojazdów z policyjnego parkingu – €125 za pierwszy dzień i €35 za każdy kolejny dzień.

Jeżeli właściciel pojazdu zezna, że kierowca z tymczasowym prawem jazdy użył jego samochodu bez jego wiedzy i zgody, wówczas L-driver musi się liczyć z dodatkowym postępowaniem karnym w sprawie kradzieży.

Nowe uprawnienia Gardy w punktach kontrolnych w Irlandii

Już niedługo funkcjonariusze Gardy otrzymają możliwość egzekwowania zaległych opłat Road Tax od kierowców podczas kontroli drogowych. Dotyczyć to będzie także sytuacji, gdy właściciel pojazdu zalegać będzie z opłatami kilka miesięcy.

Jeśli kierowca w punkcie kontroli nie spłaci zadłużenia, Garda zatrzyma jego pojazd. Pilot nowego programu ruszył już kilka tygodni temu w Limerick.