Funkcjonariusze Gardy ostrzegają przed realnym zagrożeniem dla dzieci w Irlandii.

Garda ostrzega przed makabrycznym wyzwaniem MOMO Challenge, które zbiera coraz więcej ofiar na całym świecie, a od niedawna jest też zagrożeniem dla dzieci w Irlandii.

Pierwsze doniesienia na ten temat dotyczyły dzieci w Irlandii Północnej, lecz teraz są sygnały także od rodziców w Dublinie.

MOMO Challenge zagraża dzieciom w Irlandii

Wyzwanie MOMO Challenge zaistniało w mediach społecznościowych w ubiegłym roku. Gra polega na zaakceptowaniu zaproszenia od strasznie wyglądającej lalki, która nazywa się MOMO Challenge. Po dodaniu jej do swoich kontaktów MOMO Challenge zaczyna wysyłać wiadomości do dzieci.

Dziecko ma na celu wykonywanie określonych zadań, które mogą być tragiczne w skutkach. Mogą to być nawet „wyzwania” okaleczenia się bądź popełnienia samobójstwa. Wyzwanie może być bardzo niebezpieczna dla dzieci, które nie są świadome tego jak niebezpieczne mogą być zadania wydawane przez MOMO.

MOMO nakazuje wykonanie zadania pod groźbą wyrządzenia szkody członkom rodziny dziecka. Stosowane są również inne groźby. W ostatnim czasie MOMO Challenge pojawia się w popularnej w Irlandii grze internetowej Roblox, co wyjątkowo wzbudza niepokój wielu rodziców.

Jak uchronić dziecko przed niebezpieczeństwem w sieci w Irlandii

W tym celu funkcjonariusze Gardy zalecają rozmowę z dziećmi na ten temat, gdzie wyjaśnione zostanie zagrożenie jakie wynika z rozmowy z nieznajomymi w sieci. Dzieci powinny być także nadzorowane podczas aktywności w internecie. Należy zachęcać je do zgłaszania wszelkich zdarzeń, które wzbudzają ich niepokój.