Gigantyczna kara dla linii Ryanair za kontrowersyjne praktyki

Zastosowanie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2014 roku może stanowić precedens w walce z nielegalnymi praktykami w całej Europie.

Hiszpania ukarała linie lotnicze, w tym Ryanair i Easyjet, grzywną w wysokości 150 milionów euro.

Opłata za bagaż

Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Konsumenckich nałożyło grzywny na cztery tanie linie lotnicze, w tym Ryanair i Easyjet, o łącznej wartości 150 milionów euro za pobieranie opłat za bagaż podręczny oraz inne praktyki uznane za nadużycie, poinformowały grupy konsumenckie.

Przewoźnicy zostali ukarani za zmuszanie pasażerów do płacenia za wybór miejsc, aby mogli siedzieć obok swoich dzieci lub innych osób zależnych, oraz za nieakceptowanie gotówki przy sprzedaży biletów na lotniskach, jak poinformowało stowarzyszenie praw konsumentów Facua.

Po raz pierwszy zostało w ten sposób zastosowane orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2014 roku, które stwierdza, że bagaż podręczny nie może być objęty dodatkowymi opłatami, o ile spełnia rozsądne wymagania dotyczące wagi i rozmiaru.

Ochrona konsumentów

Ryanair, który jako pierwszy zaczął pobierać dodatkowe opłaty za bagaż podręczny w listopadzie 2018 roku, został ukarany najwyższą grzywną, jak poinformowała Facua, nie podając dokładnej kwoty.

„To było prawie sześć lat walki o to, aby władze podjęły działania przeciwko praktykom, które polegały na nielegalnym zwiększaniu zysków przez linie lotnicze i w końcu nam się to udało,” powiedział w oświadczeniu sekretarz generalny Facua, Ruben Sanchez.

Linie lotnicze zamierzają odwołać się od nałożonych na nie grzywien. Twierdzą również, że zniesienie dodatkowych opłat zmusiłoby pasażerów, którzy podróżują bez bagażu podręcznego, do płacenia za usługi, których nie potrzebują.

Facua odrzuciła ten argument, twierdząc, że przemysł próbuje przekazać fałszywą informację, że obniża ceny dla tych, którzy nie mają bagażu.

Standaryzacja przepisów w Unii Europejskiej

Agustin Reyna z Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC) stwierdził, że potrzebne są ujednolicone przepisy w całej Unii Europejskiej.

Zastosowanie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2014 roku może stanowić precedens w walce z nielegalnymi praktykami w całej Europie, jak twierdzą komentatorzy.