POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Central Statistics Office w Irlandii podał nowe zaktualizowane dane o liczbie osób bezrobotnych w Irlandii.

Takiej liczby osób bezrobotnych statystyki w Irlandii nie pokazywały od lat. Według przedstawicieli Central Statistics Office (Główny Urząd Statystyczny w Irlandii) do oficjalnej liczby bezrobotnych trzeba dodać wszystkie osoby, które korzystają ze specjalnego zasiłku z powodu koronawirusa w Irlandii.

Dwucyfrowe bezrobocie w Irlandii – a to nie wszystkie dane

Bezrobocie w nowym ujęciu w Irlandii wzrosło do gigantycznej liczby 16,5%. Pracownicy CSO informują, że ta liczba jeszcze wzrośnie, ponieważ nie są tu uwzględnione wszystkie dane za marzec 2020 roku. Ekonomiści szacują, że w tym miesiącu bezrobocie w nowym ujęciu wyniesie aż 26%.

Bezrobocie w Irlandii

Według standardowych danych o liczbie bezrobotnych w Irlandii, które nie uwzględniają osób korzystających z zasiłków z powodu koronawirusa, bezrobocie wyglada następująco:

  • 4,8% – luty 2020 – bezrobocie w Irlandii
  • 5,4% – marzec 2020 – bezrobocie w Irlandii

Do tych danych zostały dodane osoby, które w Irlandii pobierają specjały zasiłek z powodu koronawirusa w Irlandii:

  • 283.037 – liczba osób korzystających ze specjalnego zasiłku w Irlandii

Bezrobocie w nowym ujęciu (powiększone o liczbę osób pobierających specjalny zasiłek z powodu koronawirusa w Irlandii), które stanowi 26%, powinno być traktowane jako górna granica rzeczywistego bezrobocia w Irlandii. Natomiast standardowe dane o bezrobociu w wysokości 5,4% jako dolną granicę. Wszystko zależy od tego jak gospodarka i firmy poradzą sobie z kryzysem związanym z koronawirusem w Irlandii.