POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

HSE ma plan stopniowego bezpiecznego przywrócenia usług medycznych w Irlandii.

Podczas obowiązywania Poziomu 5 restrykcji w Irlandii wstrzymanych zostało wiele usług medycznych dla pacjentów, w tym zabiegów oraz badań przesiewowych.

Jednak HSE opracowało juz plan bezpiecznego powrotu do usług zdrowotnych, które zostały zawieszone lub ograniczone w związku z pandemią.

W opublikowanym planie „A Safe Return to Health Services” przewidziano trzy etapy przywrócenia usług:

  • Faza 1 – marzec – czerwiec
  • Faza 2 – lipiec – wrzesień
  • Faza 3 – październik – grudzień

Do końca tego roku mają zostać przywrócone usługi onkologiczne – przy założeniu, że nie będzie znacznych zakłóceń.

Między lipcem a wrześniem zostaną przywrócone usługi w poszczególnych klinikach ambulatoryjnych (Outpatient clinics) dla pacjentów.

Dzięki nowym technologiom (telefon, internet) usługi dla wielu pacjentów będą wykonywane wirtualnie. Na wizyty osobiste do szpitali będą przychodzić tylko ci pacjenci, u których jest to wskazane.

Od lipca do września przywróconych zostanie 90% badań przesiewowych (BreastCheck, CervicalCheck, BowelScreen i Diabetic Retina Screening).

Planowane operacje mają zostać w pełni przywrócone w okresie od października do grudnia.

Procedury będą jednak nadal odwoływane, jeśli potrzeba miejsca i personelu do leczenia większej liczby pacjentów z Covid-19.

Więcej szczegółów: hse.ie