Życie w Irlandii jest coraz droższe – wskazuje na to raport CSO.

Opublikowano właśnie raport CSO dotyczący wydatków za rok 2015-2016. Mieszkańcy Irlandii wydali o 4.3% więcej niż w latach 2009-2010, kiedy przygotowano poprzedni raport.

Zgodnie z najnowszymi obliczeniami średnio każda rodzina Irlandii wydała €845.12 tygodniowo. Średnie dochody tygodniowe zwiększyły się o 6.8% – do €1 097.04

Według raportu w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyły się wydatki na wynajem / hipotekę oraz rachunki za media. Więcej też wydaje się na transport. Natomiast drastycznie spadła kwota wydatków na alkohol i wyroby tytoniowe – o 29% – do €28 tygodniowo. Mniej też wydajemy na jedzenie – z 16.2% w 2009-2010 do 14.6% w 2015-2016.

Średnie tygodniowe wydatki na gospodarstwo domowe w Irlandii

  • €164 – dom/mieszkanie plus rachunki
  • €124 – transport
  • €123 – jedzenie (w tym €26 na restauracje)
  • €50 – koszty medyczne
  • €37 – emerytura
  • €34 – ubranie, obuwie
  • €33 – wakacje
  • €28 – alkohol i wyroby tytoniowe
  • Jeśli chodzi o rodziny samotnie wychowujące dzieci, to ponad jedna czwarta wydatków dotyczy opłat za dom i rachunków.

Analizę CSO przeprowadzono w okresie od lutego 2015 do lutego 2016 pośród 6 839 gospodarstw domowych.