POLONIA IRLANDIA

Interwencje w Irlandii mogą być nagrywane – dzięki kamerom na mundurach funkcjonariuszy Gardy.

Kamery nasobne na mundurach funkcjonariuszy Gardy to nowy pomysł monitorowania interwencji w Irlandii.

Uprawnienia Gardy

Rząd jest gotowy wprowadzić przepisy legalizujące używanie kamer nasobnych. Ustawa da też funkcjonariuszom nowe uprawnienia do korzystania z innych urządzeń nagrywających w trakcie wykonywania obowiązków, w tym telefonów, kamer, laptopów i dronów.

Ustawa o Cyfrowym Nagrywaniu zastąpi również istniejące przepisy dotyczące stałej telewizji przemysłowej w miejscach publicznych i zapewni mobilną telewizję przemysłową CCTV i kamery ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), które będą montowane w samochodach i furgonetkach Garda.

Kamery nasobne będą mogły być używane tylko w określonych sytuacjach, a funkcjonariusze będą musieli poinformować, kiedy urządzenia zostaną włączone. Będą też zobligowani do wyjaśnienia swoich działań.

Nowa ustawa w Irlandii

Minister Sprawiedliwości, Helen McEntee, ma przedstawić w rządzie zarys nowej ustawy, ale najprawdopodobniej przepisy wejdą w życie dopiero w przyszłym roku.

Projekt został entuzjastycznie przyjęty przez związki funkcjonariuszy Gardy. Skrytykowali go jednak przedstawiciele Irlandzkiej Rady Wolności Obywatelskich (ICCL), którzy posunięcie to określili jako „inwazyjne i niepotrzebne”.

Minister McEntee powiedziała, że Departament Sprawiedliwości intensywnie współpracuje, między innymi, z Irlandzką Komisją Praw Człowieka i Równości, Komisarzem ds. Ochrony Danych i ICCL.