Irlandia bez internetu – przerwa w ten weekend

Akcja skierowana jest do rodzin w Irlandii i ma na celu odzyskanie równowagi między życiem w sieci i poza siecią.

Organizacja charytatywna zajmująca się bezpieczeństwem w internecie CyberSafeKids zachęca rodziny w całej Irlandii do „cyberprzerwy” w ten weekend.

Irlandia bez internetu

CyberBreak to inicjatywa skierowana do rodzin i mająca na celu odzyskanie równowagi między życiem w sieci i poza siecią oraz spędzenie czasu na robieniu wspólnych rzeczy.

Rodziny są proszone o wyłączenie urządzeń takich jak telefony, tablety, komputery i konsole do gier na okres 24 godzin.

CyberSafeKids przeprowadziło ankietę wśród ponad 3150 dzieci w wieku od 8 do 13 lat na temat ich nawyków online i stwierdziła, że ​​27% respondentów ma trudności z wyłączeniem się z inteligentnych urządzeń.

Urządzenia cyfrowe

Spośród ankietowanych 42% stwierdziło, że ich rodzice uważają, że spędzają zbyt dużo czasu w internecie, a jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że ​​uważają, iż marnują dużo czasu online.

39% stwierdziło, że większość czasu spędza na grach, następnie 22% ogląda filmy, a 17% korzysta z mediów społecznościowych.

Przy tak wysokim wskaźniku korzystania z urządzeń cyfrowych wśród dzieci, rodziny stają przed wyzwaniem, aby spędzać wspólnie czas poza internetem.

Dlatego w ten weekend zaplanowano inicjatywę „rodzinnego resetu” od internetu. Akcja potrwa 24 godziny, a rozpocznie się w piątek 21 października o godzinie 17:00.