IRLANDIA - CORAZ WIĘCEJ SAMOCHODÓW NIE PRZECHODZI NCT

W Irlandii rośnie liczba pojazdów, które nie przechodzą testów NCT.

Według najnowszych danych w Irlandii rośnie liczba pojazdów, które nie powinny być użytkowane na drogach. Ich stan techniczny stanowi zagrożenie dla właściciela pojazdu oraz innych użytkowników dróg.

W 2016 roku aż 6 500 pojazdów nie przeszło pomyślnie wymaganych testów NCT. To o      1 000 pojazdów więcej niż w roku 2015. Z najczęściej wystepujących usterek wymieniono: zły stan opon, przepalone przewody paliwowe oraz uszkodzenia konstrukcji.

Według RSA nawet 200 000 pojazdów poruszających się po irlandzkich drogach nie ma ważnego certyfikatu testów NCT. Należy zakładać, że duża część tych pojazdów posiada poważne usterki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Odkąd brak ważnego NCT jest karalne, więcej właścicieli pojazdów dba o dokonanie przeglądu w terminie. Jednak nadal dużo jest osób, które lekceważą testy. Te osoby muszą się liczyć z tym, że brak ważnego dysku może skutkować założeniem blokady na kole lub nawet konfiskatą pojazdu przez Gardę.