Irlandia jednym z najpopularniejszych kierunków zarobkowych w Europie

Według najnowszych analiz, Irlandia jest jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów dla osób poszukujących pracy.

Według nowych badań przeprowadzonych przez stronę z ogłoszeniami o pracę, Indeed, Irlandia jest jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków zarobkowych.

Praca w Irlandii

Badanie pokazuje, że Irlandia zajmuje trzecie miejsce wśród najatrakcyjniejszych krajów w Europie, a przed nią na liście znajdują się tylko Luksemburg i Szwajcaria.

Najbardziej poszukiwanymi kategoriami pracy wśród ogłoszeń dotyczących Irlandii są opieka osobista i zdrowotna, rozwój oprogramowania oraz pomoc administracyjna.

Wyniki analizy sugerują też, że osoby poszukujące pracy częściej klikają w oferty pracy w danym kraju, gdy istnieje tam znacząca diaspora kulturowa oraz gdy istnieje bliskość językowa lub geograficzna z ich krajem pochodzenia.

Dyskryminacja w pracy

Tymczasem według innej analizy, większość pracowników w Irlandii twierdzi, że doświadczyła lub była świadkiem przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

Przeprowadzone w 2023 roku Badanie Równości w Miejscu Pracy przez firmę Matrix Recruitment wykazało, że 20% ankietowanych przyznało, iż osobiście spotkała ich dyskryminacja w pracy, natomiast 32% stwierdziło, że mieli okazję być jej świadkami.

Jeden na pięciu respondentów przyznał, że doświadczył oraz sam był ofiarą dyskryminacji w miejscu zatrudnienia.

Badanie wskazało, że najpowszechniejszymi formami nierówności były: różnice w wynagrodzeniach, dyskryminacja ze względu na wiek oraz płeć. Respondenci byli również narażeni na dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, pochodzenie narodowe oraz przynależność do społeczności Irish Travellers.

Badanie z 2023 roku, w którym wzięło udział ponad 1400 dorosłych, dotyczyło różnorodnych zagadnień związanych z pracą, takich jak: dyskryminacja, rasizm, znęcanie się w miejscu pracy oraz różnice w wynagrodzeniach między płciami.

Około 44% badanych przyznało, że znają osoby, zajmujące tę samą rolę lub mające takie same obowiązki, a które otrzymują wyższe wynagrodzenie. Z tej grupy, ponad połowę stanowiły kobiety.