Irlandia straci miliardy euro. Wyrok ETS

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył złożoną apelację w sprawie wyroku na korzyść budżetu Irlandii.

Wraca sprawa wyroku nakazującemu firmie Apple wypłatę 13 miliardów euro dla Irlandii. Teraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) ogłosił swoją decyzję.

Zdaniem Komisji Europejskiej, Apple korzystał w Irlandii z niedozwolonych unijnymi przepisami ulg podatkowych przez kilkanaście lat:

Więcej: Miliardy euro dla Irlandii, chociaż nie chce tych pieniędzy

Irlandia stanęła w obronie firmy Apple. Przedstawiciele rządu argumentowali, że każdy kraj może przyznawać ulgi podatkowe, które wpływają na rozwój kraju. Dla Irlandii obecność takich dużych firm oznacza miejsca pracy i dodatkowe wpływy do budżetu.

Firma odwołała się od wyroku, a Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył właśnie apelację na korzyść firmy Apple.

Sędziowie orzekli, iż Komisja Europejska nie udowodniła wykorzystania irlandzkiego systemu podatkowego przez Apple. Ministerstwo Finansów Irlandii z zadowoleniem przyjęło decyzję Trybunału.

Sprawa może jednak mieć swój dalszy ciąg, gdyż spodziewane jest teraz odwołanie się Komisji Europejskiej do Sądu Najwyższego Unii Europejskiej.