Irlandia zaostrza prawo - nowe przepisy wchodzą w życie

W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące zdrowia publicznego, irlandzki rząd podjął stanowcze kroki.

W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące zdrowia publicznego, irlandzki rząd podjął stanowcze kroki w celu ograniczenia dostępu nieletnich do produktów tytoniowych i nikotynowych, w tym e-papierosów i wapów.

Nowe prawo w Irlandii

Nowa Ustawa o Zdrowiu Publicznym (Produkty Tytoniowe i Produkty do Inhalacji Nikotyny) zaczyna obowiązywać w piątek 22 grudnia.

Od tego dnia sprzedaż jakiegokolwiek produktu do inhalacji nikotyny nieletnim zostanie uznana za przestępstwo, podlegające karze grzywny do 4 000 euro oraz karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy.

Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, który uzyskał wcześniejszą zgodę rządu na wprowadzenie tych zmian, podkreślił swoje zaangażowanie w szybkie wprowadzenie zakazu przed Bożym Narodzeniem.

Minister Donnelly powiedział:

Zobowiązałem się do wprowadzenia tego zakazu sprzedaży produktów do wapowania osobom poniżej 18 roku życia do prawa przed Bożym Narodzeniem i cieszę się, że udało mi się to zrobić.

Nowa ustawa w Irlandii

Minister zdrowia publicznego Hildegarde Naughton, wspierając nowe prawo, zwróciła uwagę na związek między wapowaniem a paleniem wśród młodzieży.

Młodzi ludzie, którzy wapują, są bardziej skłonni do późniejszego palenia, dlatego ważne jest, aby nie byli przyciągani do tych produktów.

W ramach ustawy, wprowadzono również zakaz reklamowania produktów do inhalacji nikotyny wokół szkół i w transporcie publicznym oraz zaostrzono system licencjonowania detalicznej sprzedaży tych produktów. Dodatkowo, zakazano sprzedaży tytoniu i produktów do inhalacji nikotyny na imprezach dla dzieci.

Dalsze kroki

Rząd Irlandii zainicjował również publiczne konsultacje w listopadzie dotyczące przyszłej regulacji tych produktów, szczególnie w zakresie aromatów i opakowań, które mogą przyciągać młodzież.

Wyniki tych konsultacji będą miały kluczowe znaczenie dla dalszych działań regulacyjnych w zakresie kontroli tytoniu i e-papierosów.

Te zmiany prawne stanowią ważny krok w kierunku ochrony zdrowia młodych mieszkańców Irlandii przed zagrożeniami związanymi z nikotyną i paleniem.

Zaostrzenie regulacji dotyczących e-papierosów i wapów pokazuje determinację rządu w walce z tymi problemami zdrowotnymi wśród nieletnich.