POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd Irlandii ma rozpocząć prace nad zatwierdzonym dzisiaj w Parlamencie Europejskim projektem zakończenia praktyki przestawiania zegarków.

Jesienią 2018 roku Komisja Europejska rekomendowała zakończenie praktyki zmiany czasu w państwach Unii Europejskiej. Dzisiaj formalnie zatwierdzono przepis znoszący obowiązek zmiany czasu w marcu i październiku każdego roku.

Od kwietnia 2021 roku wszystkie państwa członkowskie będą mogły zdecydować czy chcą pozostać w strefie czasu letniego czy zimowego. W Irlandii w najbliższym czasie mają rozpocząć się prace związane z podjęciem tej decyzji.

W głosowaniu wzięło udział 653 europosłów. Za było 410, przeciw 192, a 51 europosłów wstrzymało się od głosu. W miesiącach letnich 2018 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w których aż 84% głosujących osób opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. W konsultacjach wzięło udział 4.6 milionów respondentów.

Przypominamy, że najbliższa zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w najbliższy weekend – w nocy z 30 na 31 marca 2019 roku. O godzinie 2.00 należy przestawić wskazówki zegara na 3.00, co oznacza, że teoretycznie tej nocy będziemy spać o jedną godzinę krócej.