POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Mieszkający w Irlandii polscy obywatele nadal starają się o irlandzki paszport.

Po raz kolejny w Irlandii odbyły się ceremonie przyznania irlandzkiego obywatelstwa grupie emigrantów. To osoby, których wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Polacy to nadal najliczniejsza grupa osób ubiegających się o irlandzki paszport. Podczas ceremonii 26/11/2018 w Convention Centre w Killarney obywatelstwo irlandzkie przyznano 3.000 osób ze 120 krajów.

Irlandzkie obywatelstwo dla obcokrajowców

  • Polska – 586
  • Wielka Brytania – 312
  • Rumunia – 280
  • Indie – 214
  • Nigeria – 175
  • Filipiny – 118
  • Pakistan – 115
  • Łotwa – 113
  • Brazylia – 90
  • Chiny – 84

Ceremonie nadania irlandzkiego obywatelstwa przeprowadzane są od 2011 roku. Polacy, którzy coraz częściej decydują się zostać w tym kraju na zawsze, to jedna z największych grup wnioskujących o irlandzki paszport.

Ilu Polaków stara się o irlandzkie obywatelstwo?

Według najnowszego raportu Eurostat w 2016 roku ponad 1.300 Polaków na stałe mieszkających w Irlandii starało się uzyskać irlandzkie obywatelstwo. Jest to najliczniejsza grupa narodowościowa, druga w kolejności to obywatele Nigerii i Indii.

Jednocześnie o 26% zmniejszyła się liczba osób, którym przyznano irlandzkie obywatelstwo. W 2015 roku było to 13.565 osób, a w 2016 roku 10.038 osób. Aby otrzymać irlandzkie obywatelstwo, należy spełniać wszystkie potrzebne warunki. Na stronie inis.gov.ie paszport można sprawdzić czy możemy starać się o irlandzkie obywatelstwo.

Kryteria pozostają od wielu lat te same, jednak spora grupa osób nie spełnia wszystkich wymogów i ich aplikacje zostają odrzucone.