POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Sędziowie w Irlandii zatwierdzili nowe wytyczne dotyczące odszkodowań za obrażenia ciała.

Rada Sądownictwa w Irlandii zatwierdziła nowe wytyczne dotyczące wysokości odszkodowań za obrażenia ciała (Personal Injuries). Wytyczne były wyczekiwane przez firmy ubezpieczeniowe, które dążyły do 80% obniżek wysokości odszkodowań.

Zgoda została wydana w sobotę 06/03/2021 na wirtualnym spotkaniu 166 sędziów z całego kraju.

Nowe wytyczne będą miały zastosowanie tylko do spraw, które nie zostały jeszcze ocenione przez Personal Injuries Assessment Board.

W ramach planu zostanie wprowadzony szereg obniżek. Przykładowo wysokość odszkodowania za złamanie nosa zostanie zmniejszona do €500-€3.000 z wcześniejszego limitu €18.000-€21.000.

Sprawy o odszkodowanie, które toczą się już przed sądami, będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującą do tej pory księgą Book of Quantum.

Minister sprawiedliwości Helen McEntee powiedziała, że zamierza we wtorek przedstawić Radzie Ministrów propozycje dotyczące sposobu wdrożenia nowych wytycznych.