Ministerstwo Edukacji poinformowało o swojej decyzji w sprawie powrotu uczniów do szkół w Irlandii.

We wtorek 4 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji w Irlandii z członkami związków zawodowych nauczycieli i członkami NPHET.

Otwarcie szkół w Irlandii

Celem spotkania było uzgodnienie warunków powrotu uczniów do nauki po przerwie świąteczno-noworocznej. Związki zawodowe nauczycieli żądały zapewnień o dodatkowych środkach ochrony zdrowia w placówkach szkolnych.

Drugą kwestią omawianą na spotkaniu były problemy z zastępstwami za nauczycieli, którzy będąc bliskim kontaktem przebywają w samoizolacji od 5 do 10 dni (w zależności od indywidualnych przypadków).

Decyzja rządu

Członkowie NPHET nie wyrazili żadnych obiekcji wobec otwarcia szkół. Nie zgodzili się też na opóźnienia powrotu uczniów do nauki w systemie stacjonarnym, o co wnioskowali nauczyciele.

W związku z tym Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję, że uczniowie szkół podstawowych i średnich powrócą do szkół w czwartek 6 stycznia 2022 r.

Uczulono jednak, że problemy kadrowe mogą oznaczać, że niektóre klasy będą musiały od czasu do czasu wracać do nauczania online. Takie rozwiązanie ma zostać ograniczone do minimum, dzięki pomocy ze strony inspektorów oświaty – jak zapewniono związki nauczycieli.

W środę 5 stycznia ma się odbyć kolejne spotkanie w tej sprawie. Dyrektorzy szkół oczekują jasnych wytycznych od ministerstwa. Oczekują też rozwiązania lokalnych problemów z zakupem urządzeń filmujących HEPA.