Jest nowa rekomendacja w sprawie płacy minimalnej w Irlandii

Nowe zasady dotyczące krajowej płacy minimalnej w Irlandii miałyby być wdrożone przed końcem tego roku.

Komisja ds. Płacy Minimalnej rekomenduje zniesienie obowiązujących w Irlandii przepisów.

Płaca minimalna w Irlandii

Aktualnie Ustawa o Płacy Minimalnej w Irlandii pozwala na niższe stawki dla osób poniżej 20. roku życia.

Minimalna stawka dla osób w wieku 19 lat wynosi 90% obowiązującej stawki, dla osób w wieku 18 lat wynosi 80%, a dla osób w wieku 17 lat i młodszych wynosi 70%.

Komisja ds. Płacy Minimalnej zaleciła właśnie zniesienie wszystkich stawek subminimalnych dla pracowników poniżej 20. roku życia do 1 stycznia przyszłego roku.

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (ICTU) bardzo pozytywnie przyjął jednomyślną decyzję Komisji ds. Płacy Minimalnej o zarekomendowaniu zniesienia stawek subminimalnych.

Sekretarz Generalny ICTU, Owen Reidy powiedział też:

Oczekujemy, że rozsądni pracodawcy również przyjmą takie posunięcie z zadowoleniem, zważywszy na to, że ponad 75% młodych pracowników jest faktycznie opłacanych pełną płacą minimalną, a nie stawkami subminimalnymi.

Minimum Wage – krajowa płaca minimalna

Komisja ds. Płacy Minimalnej zasugerowała również, że po dwóch latach od zniesienia stawek powinno zostać przeprowadzone badanie w celu oceny, czy nie pojawiły się „negatywne konsekwencje”, szczególnie dla osób poniżej 18. roku życia.

Zaleca się też rozważenie potencjalnych możliwości wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudniają „znaczną liczbę młodych pracowników otrzymujących stawki subminimalne”, jeśli ministerstwo rzeczywiście zrealizuje swoje propozycje.

Minister Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia, Peter Burke podziękował Komisji ds. Płacy Minimalnej za jej „znaczącą pracę” i podkreślił, że „jest to ważna i złożona kwestia, która wymaga szczegółowej analizy przez rząd”.

Powiedział, że jego departament przeprowadzi teraz ocenę wpływu ekonomicznego i zasięgnie porady prawnej w sprawie rekomendacji, dodając, że decyzja zostanie podjęta „w odpowiednim czasie”.

Więcej: gov.ie