POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Członkowie Krajowego Zespołu Kryzysowego ds. Zdrowia Publicznego w Irlandii przesłali swoje zalecenia dla rządu.

W czwartek 20 stycznia odbyło się spotkanie ekspertów z Krajowego Zespołu Kryzysowego ds. Zdrowia Publicznego (NPHET).

Znoszenie restrykcji w Irlandii

Po omówieniu bieżącej sytuacji w Irlandii sformułowane zostały nowe zalecenia dla rządu dotyczące znoszenia restrykcji.

W piątek rano odbędzie się natomiast narada rządu, podczas której omówiona zostanie rekomendacja NPHET. Taoiseach Micheál Martin ma ogłosić decyzję w sprawie łagodzenia obostrzeń w godzinach popołudniowych.

Jak podaje portal Extra.ie, w nadchodzących dniach rząd może usunąć prawie wszystkie ograniczenia. Po konsultacji z Naczelnym Lekarzem Irlandii, dr Tonym Holohanem, ustalona ma zostać kolejność stopniowego wycofywania restrykcji.

Członkowie NPHET zarekomendowali zniesienie wymogu posiadania cyfrowych certyfikatów w lokalach gastronomicznych i miejscach rozrywki, co było dużym zaskoczeniem dla członków gabinetu.

Już od poniedziałku zniesiony może być nakaz zamykania lokali gastronomicznych o godzinie 20:00, NPHET rekomenduje też zniesienie ograniczeń dotyczących wizyt domowych oraz limitu osób biorących udział w imprezach plenerowych.

W porozumieniu z HSE stwierdzono również, że należy znieść ograniczenia także dla wszystkich imprez w pomieszczeniach, w tym wesel.

Łagodzenie obostrzeń

Dalsze porady dla rządu to m.in. zniesienie formalnych wymagań dotyczących fizycznej odległości oraz innych ograniczeń w lokalach gastronomicznych. Ponownie otwarte mają być kluby nocne.

Eksperci z NPHET i HSE doradzili też powrót od pracy zdalnej do fizycznej obecności w miejscach zatrudnienia, który powinien się odbyć etapami.

W dalszym ciągu jednak zalecono utrzymanie pewnych podstawowych środków ochrony – osoby z objawami zakażenia, powinny się izolować, nawet jeśli są w pełni zaszczepione.