Jest zgoda na zakaz eksmisji w Irlandii - podano szczegóły

To kolejne wsparcie od rządu dla mieszkańców Irlandii wobec wysokich kosztów utrzymania i zagrożenia bezdomnością.

Irlandzki rząd zatwierdził tymczasowy zakaz eksmisji dla najemców. To kolejne wsparcie od rządu dla mieszkańców.

Zakaz eksmisji w Irlandii

Minister mieszkalnictwa Darragh O’Brien poinformował, że moratorium będzie obowiązywać od 1 listopada do 31 marca. Ma to powstrzymać skalę bezdomności w kraju.

Minister zapewnił przy tym, że najemcy, którzy otrzymali już wypowiedzenie umowy, zyskają opóźnienie w klauzuli wykonalności, gdy zakaz wejdzie w życie.

Potwierdzono też, że właściciele będą mogli wręczać wypowiedzenia umowy najemcom podczas moratorium, ale proces opuszczenia nieruchomosci będzie wstrzymany, dopóki zakaz nie zostanie zniesiony.

Po wygaśnięciu przepisów, poprzednie zasady mają być przywracane stopniowo, aby nie doszło do fali eksmisji, czego obawia się opozycja.

Przepisy w Irlandii

Zatwierdzone przepisy nie chronią jednak najemców, którzy umyślnie nie płacą czynszu, powodują szkody w wynajmowanej nieruchomości bądź angażują się w dzialalność przestępczą.

Ma to chronić właścicieli lokali przed nieuczciwym zachowaniem najemców i stanowić kompromis wobec nacisków opozycji żądającej tymczasowego zamrożenia czynszów.

Tymczasem Irlandzkie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości zapowiada sądową walkę z zakazem eksmisji. Grupa twierdzi, że moratorium jest niezgodne z konstytucją.