Polonia Irlandia

Kampania „Jesteś u siebie, zagłosuj!” została zainicjowana przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów z Polski, Forum Polonia – Irlandia oraz Polish City Club z Wielkiej Brytanii przy współpracy merytorycznej kampanii “Masz Głos. Masz Wybór.”

Forum Polonia wraz ze Szkołą Liderów zaprasza na całodzienne warsztaty aktywizujące społeczności lokalne do udziału w irlandzkich wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego w sobotę 22/03/2014

Więcej informacji: www.jestesusiebie.org

Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności i chcesz robić to jeszcze skuteczniej – zgłoś się!
Uważasz, że udział w wyborach jest przywilejem, z którego powinien korzystać każdy, aby mieć wpływ na otaczająca nas rzeczywistość – zgłoś się!
W programie:
1) publikacja raportu prof. Bryana Fanninga (DCU) oraz Forum Polonia nt. podejścia partii politycznych do imigrantów w Irlandii,
2) warsztaty poprowadzone przez doświadczonych trenerów Szkoły Liderów z Polski,
3) 1,5-godzinne szkolenie najbardziej prestiżowej firmy szkoleniowej w Irlandii zajmującej się wizerunkiem w sferze publicznej nt. pracy z mediami (Communications Clinic).

Zachęcamy Polaków mieszkających poza granicami kraju, na terenie UE, do głosowania zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku oraz jeśli mieszkają w Wielkiej Brytanii lub Irlandii, również do wzięcia udziału w lokalnych wyborach samorządowych.
Partnerami naszej koalicji jest już kilkanaście organizacji polonijnych z całej UE. Wśród nich Vote! z Wielkiej Brytanii, Emigration Project z Belgii, Polska Ludoteca Rodzinna z Włoch, Polonia Nova z Węgier, CSR Polish Global Management z Hiszpanii, Les Polonaises z Francji i IDHEM z Holandii.
Jesteśmy otwarci na współpracę i zachęcamy organizacje polskie i polonijne do przyłączenia się do koalicji w celu wspólnej mobilizacji i zachęcenia Polaków do udziału w wyborach.
Kampania „Jesteś u siebie, zagłosuj!” jest neutralna politycznie. Nie wskazujemy konkretnej opcji politycznej, ani konkretnych kandydatów.
Informujemy, w jaki sposób można oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego mieszkając poza granicami Polski, na terenie UE.

INFORMACJE IRLANDIA