POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI W IRLANDII

Po wielu staraniach polskiego rządu i Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii nauczanie języka polskiego zostanie wprowadzone w wybranych szkołach w Irlandii.

W Irlandii mieszka około 150 000 Polaków, a w zeszłym roku tylko 700 osób zdawało język polski na maturze. Jest szansa, że coraz więcej uczniów będzie miało tę możliwość.

Prace nad wprowadzeniem języka polskiego do irlandzkich szkół

Listopad 2016 roku
W rozmowie z irlandzkim Ministrem Edukacji Richardem Brutonem minister Waszczykowski wyraził opinię polskiego rządu, który chce, by dzieci Polaków mieszkających w Irlandii mogły się uczyć języka polskiego w szkołach irlandzkich.

Styczeń 2017 roku
9 stycznia 2017 roku odbyło się w Dublinie spotkanie pomiędzy Joe McHugh – irlandzkim Wiceministrem Spraw Zagranicznych i Handlu, odpowiedzialnym za sprawy diaspory oraz Ministrem Janem Dziedziczakiem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Marzec 2017 roku
Na zaproszenie Deputowanego Martina Heydona Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej (PMSI) w Irlandii Marta Szutkowska Kiszkiel gościła w irlandzkim parlamencie. Wizyta dotyczyła wprowadzenia języka polskiego do szkół średnich w lokalnym systemie edukacji. Prezes Macierzy przedstawiła cały szereg argumentów przemawiających za wprowadzeniem języka polskiego, listę związanych z tym korzyści zarówno dla Irlandii jak i społeczności polskiej oraz propozycje rozwiązań.

Decyzja o wprowadzeniu języka polskiego do irlandzkich szkół

Grudzień 2017 roku
Irlandzkie Ministerstwo Edukacji ogłosiło 5 grudnia 2017 roku rządową strategię nauczania języków obcych – Strategy for Foreign Languages in Education 2017-2026. Język Polski został wpisany na listę nauczania jako języka dziedziczonego w szkołach średnich (junior & senior cycle). Wybrane szkoły w Irlandii będą również zatrudniać nauczycieli języka polskiego.