POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Inspektorzy z Wydziału Opieki Społecznej w Irlandii przeprowadzili w minionym tygodniu ponad 1.000 kontroli.

Trwa walka z nieuczciwymi pracodawcami w Irlandii. Pracownicy Social Welfare (Opieka Społeczna) rozpoczęli właśnie nową kampanię.

Ponad 1.000 kontroli przeprowadzonych zostało w minionym właśnie tygodniu, a zapowiadane są dalsze inspekcje, które zaplanowano na 2018 i 2019 rok. Punktem wyjściowym jest Dublin, lecz w miarę możliwości akcja zostanie przeprowadzona również na terenie innych miast.

Kontrole są nastawione na nieuczciwych pracodawców, a celem akcji jest ochrona pracowników. Rośnie bowiem liczba osób samozatrudnionych, których działalność gospodarcza jest fałszerstwem.

Niektórzy pracodawcy chętnie korzystają z tego typu zatrudnienia, co tylko teoretycznie wpływa na statystyki bezrobocia w Irlandii. Tak naprawdę poszkodowani są pracownicy, którzy decydują się na tą formę działalności w obawie przed utratą pracy.

W efekcie, zatrudnieni na własną odpowiedzialność i ryzyko, nie mają opłaconych wszystkich należnych składek PRSI, co też w przyszłości może zdecydować o ich uprawnieniach do pobierania świadczeń z Social Welfare.

Drugą kwestią jest ich prawo do płacy minimalnej, płatnych przerw w pracy, urlopu, chorobowego czy ochrony przed zwolnieniem. Zatrudnieni w tej formie pracownicy nie mają też zazwyczaj sztywno ustalonych godzin pracy.