Nieuczciwi kierowcy w Irlandii będą mogli trafić do więzienia.

Departament Sprawiedliwości przymierza się do zmiany regulacji dotyczących nieuczciwych kierowców w Irlandii. Osoby, którym udowodni się próbę wyłudzenia, będą nawet mogły trafić do więzienia. W najlepszym przypadku otrzymają karę grzywny.

Dyrektor Motor Insurers’ Bureau of Ireland (MIBI) – David Fitzgerald poinformował, że wzrosła ilość kierowców, którzy usiłują wyłudzić odszkodowanie powypadkowe. Obecnie nawet jeden na osiem wniosków o odszkodowanie jest conajmniej „podejrzany”.

Ubezpieczyciele w Irlandii przygotowują się do walki z nieuczciwymi kierowcami i przeznaczają na ten cel dodatkowe środki. Część projektu jest już realizowana, dzięki czemu udało się powstrzymać wyłudzenia na kwotę 2 milionów euro tylko od początku tego roku. Kolejne 160 wniosków jest rozpatrywanych pod względem próby wyłudzenia.

Najczęstsze próby wyłudzenia dotyczą stłuczek i kolizji bez udziału osoby trzeciej lub bez świadków. Próby wyłudzenia podlegają pod kodeks karny, dlatego Departament Sprawiedliwości zamierza zmienić sposób karania nieuczciwych wnioskodawców i przygotowuje w tej sprawie projekt.

Dyrektor Fitzgerald twierdzi także, że wyłudzenia są jednym z czynników, przez które wzrasta wysokość polis ubezpieczeniowych. W ciągu ostatnich trzech lat ceny ubezpieczeń w Irlandii wzrosły średnio o 70%. Jednocześnie wzrosła liczba wniosków o odszkodowania, które okazały się wyłudzeniem.