Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych w Irlandii nakazała zaprzestanie nielegalnych praktyk związanych z kartą PSC.

Mimo, iż nie zostało to formalnie zatwierdzone przez rząd, karta PSC zaczęła pełnić funkcję dowodu osobistego w Irlandii. Rząd zaprzeczał, że taka właśnie była intencja wprowadzenia karty PSC. Teraz głos zabrała Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych.

Co to jest karta PSC w Irlandii?

Public Services Card została wprowadzona w 2012 roku początkowo dla wszystkich osób pobierających świadczenia socjalne. Miało to ułatwić identyfikację petentów i ułatwić wykrycie tzw. oszustów socjalnych.

Po kilku latach karta zaczęła być wymagana w różnego rodzaju instytucjach, w tym przy składaniu wniosku o irlandzki paszport, naturalizację, a także przy egzaminie na prawo jazdy

Raport Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych w Irlandii

Karta PSC jest niezbędna, jeśli chcemy się zalogować do strony mygovid.ie, gdzie możemy mieć dostęp do naszych danych w Social Welfare czy Revenue.

Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych w Irlandii akceptuje warunek posiadania karty PSC przy dostępie do usług Opieki Społecznej. Jednak wymaganie karty w innych przypadkach nie jest legalne.

Zdaniem Komisji dostęp do usług publicznych nie powinien być uzależniony od posiadania karty. Wymaganie to narusza reguły ochrony danych osobowych. Istnieje też ryzyko wycieku danych bądź wykradzenia ich przez hakerów.

Rząd w Irlandii ma 21 dni na zaprzestanie tej nielegalnej praktyki. Odtąd posiadanie karty PSC nie będzie konieczne w żadnych usługach publicznych poza wydziałem Opieki Społecznej w Irlandii.