POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Jest to odpowiedź firm ubezpieczeniowych w Irlandii na apel Ministra Finansów.

Szereg firm ubezpieczeniowych zgodziło się na obniżenie składek lub częściowy zwrot kosztów dla kierowców w Irlandii. Jest to odpowiedź na apel Ministra Finansów Paschala Donohoe.

Przedstawiciele Insurance Ireland poinformowali, że ubezpieczyciele mają świadomość, że znacznie się zmniejszył ruch na drogach w Irlandii w związku z ograniczeniami w poruszaniu się (lockdown). Mniejszy ruch oznacza mniej kolizji i wypadków, a w związku z tym mniej roszczeń o wypłatę odszkodowania.

Kierowcy mogą więc spodziewać się częściowego zwrotu kosztów opłaconej wcześniej polisy ubezpieczeniowej. Klienci, którzy przygotowują się do zakupu nowej polisy, mogą liczyć na obniżkę cen.

Te firmy ubezpieczeniowe odpowiedziały na apel ministra

Na apel Ministra Finansów pozytywnie odpowiedziała większość wiodących na rynku w Irlandii firm ubezpieczeniowych, w tym: Allianz, AXA, FBD, RSA i Zurich.

Każdy ubezpieczyciel oceni indywidualnie potrzeby swoich kierowców i ma zapewnić im „odpowiednie wsparcie finansowe”. Poszczególne kwoty będą się od siebie różnić, bo każda firma stosuje odmienne modele wyceny.

Jeśli ograniczenia w poruszaniu się w Irlandii zostaną przedłużone na okres letni, to ubezpieczyciele ponownie rozpatrzą kwestię obniżek cen.