Funkcjonariusze Gardy kontrolują kierowców w wielu rejonach Irlandii.

Funkcjonariusze Gardy rozpoczęli zaostrzoną akcję kontroli trzeźwości kierowców na terenie całej Irlandii. Kierowcy zatrzymywani są wyrywkowo do kontroli dokumentów i uprawnień. Podczas kontroli przeprowadzany jest test na trzeźwość.

Kontrola zarządzona została w sierpniowy Bank Holiday Weekend, ponieważ w ubiegłym roku podczas tego długiego weekendu aż 166 kierowców zostało aresztowanych za jazdę pod wpływem alkoholu. W 2017 roku każdego miesiąca odnotowuje się 740 takich przypadków.

Kontrolom poddawani są w szczególności młodzi kierowcy. Raport RSA wskazuje na to, że aż 16% kierowców poniżej 24 roku życia przyznało się do prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu w ciągu ostatniego roku. Alkohol jest przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym w 38% przypadków.

W ubiegłym roku najwięcej nietrzeźwych kierowców zatrzymano w hrabstwie Cork. Konsekwencją tego jest nie tylko utrata prawa jazdy, ale też odpowiedzialność za urazy bądź śmierć innych osób w wyniku spowodowanego wypadku.