Kolejna podwyżka świadczeń socjalnych w Irlandii

Podstawowe stawki świadczeń socjalnych w Irlandii powinny w sumie wzrosnąć o 20 euro, twierdzi SJI.

Podczas czytania Budżetu 2023 poinformowano o decyzji rządu w sprawie podwyższenia stawek świadczeń socjalnych.

Świadczenia socjalne

Zaplanowano, że wszystkie zasiłki socjalne i emerytury państwowe od stycznia 2023 roku wzrosną o 12 euro tygodniowo. Jest to mniej niż oczekiwano wobec rosnących kosztów utrzymania.

Organizacja Social Justice Ireland (SJI) wezwała irlandzki rząd do podniesienia podstawowych stawek świadczeń socjalnych w nadchodzącej ustawie Social Welfare Bill o kolejne 8 euro tygodniowo.

W sumie kwota świadczeń powinna wzrosnąć o 20 euro tygodniowo, co według SJI jest zaledwie minimalną podwyżką, która jest „niezbędna”, aby pokryć koszty przewidywanej inflacji w nadchodzącym roku.

Living Wage

Z raportu grupy think tank wynika, że jedna na dziewięć osób w Irlandii żyje w ubóstwie. Najbardziej narażone są osoby niezdolne do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Według SJI „jest logiczne”, że jeśli osoby niepełnosprawne mają być równymi uczestnikami społeczeństwa, dodatkowe koszty generowane przez ich niepełnosprawność nie powinny być ponoszone przez nich samodzielnie.

To społeczeństwo powinno działać na rzecz wyrównania szans, pokrywając te dodatkowe, ale zwyczajne koszty, twierdzi grupa.

Social Justice Ireland apeluje także o przyjęcie płacy Living Wage, aby nisko opłacani pracownicy otrzymywali odpowiedni dochód i mogli sobie pozwolić na minimalny, ale przyzwoity standard życia.

Więcej: socialjustice.ie