Minister Opieki Społecznej w Irlandii zamierza kontynuować walkę z oszustami socjalnymi.

Nowa Minister Opieki Społecznej w Irlandii Regina Doherty złożyła pod głosowanie projekt dotyczący piętnowania oszustów socjalnych.

Walkę z oszustami socjalnymi rozpoczął Leo Varadkar, kiedy to on jeszcze pełnił funkcję Ministra Opieki Społecznej – czytaj więcej: Bolesne nowe kary dla osób oszukujących Social Welfare w Irlandii

Kiedy Varadkar został premierem, powołał na swoje miejsce Reginę Doherty, która zobowiązała się kontynuować jego kampanię wykrywania oszustw socjalnych. Nowa minister nie tylko zachęca mieszkańców do informowania urzędów Social Welfare o oszustwach, ale też zamierza piętnować oszustów.

Według jej projektu nazwiska osób, które dopuściły się oszustw socjalnych w kwocie ponad €5 000, zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału Opieki Społecznej na okres 3 miesięcy.

Dodatkowo wydział Social Welfare zobowiązany jest zwiększyć ilość kontroli wobec nadpłat zasiłków, do których doszło w latach ubiegłych. Wszystkie nienależnie pobrane świadczenia będą musiały zostać zwrócone.