Kolejne znaczące obniżki cen gazu i energii elektrycznej w Irlandii

W odpowiedzi na uspokajający się rynek energetyczny, dostawca w Irlandii wprowadza drugą falę obniżek cen dla swoich klientów.

W obliczu zmieniającej się dynamiki na rynkach hurtowych, dostawca w Irlandii zdecydował się na kolejne znaczące obniżki cen gazu i energii elektrycznej.

Obniżka cen w Irlandii

Firma Flogas Energy zapowiedziała obniżkę swojej zmiennej stawki za gaz ziemny o 25% oraz o 15% dla energii elektrycznej, które wejdą w życie 25 marca.

Te obniżki oznaczają znaczącą ulgę finansową dla konsumentów, z potencjalnymi oszczędnościami wynoszącymi 274 euro rocznie na przeciętnym rachunku za energię elektryczną i 429 euro na rachunku za gaz ziemny.

Klienci korzystający z taryfy dwupaliwowej mogą spodziewać się oszczędności rzędu około 700 euro rocznie, jak zapewniono.

Podczas gdy opłaty stałe za gaz ziemny zostaną obniżone o 10%, opłaty stałe za energię elektryczną pozostaną na niezmienionym poziomie. Taryfy stałe i zmienne dla inteligentnych liczników Flogas również nie ulegną zmianie.

Ceny energii w Irlandii

W listopadzie ubiegłego roku spółka Flogas Energy ogłosiła obniżkę stawek jednostkowych za energię elektryczną i gaz ziemny oraz opłat stałych o 30%.

Druga obecnie fala obniżek cen przez Flogas Energy następuje w kontekście ogólnego trendu na rynku energetycznym, gdzie inne firmy, takie jak Energia, Yuno Energy oraz Electric Ireland również ogłosiły redukcje cen.

Wszystkie te ruchy cenowe odzwierciedlają stabilizujące się koszty hurtowe i rosnącą konkurencję na rynku, co stanowi dobrą wiadomość dla irlandzkich konsumentów.