Koniec bezpłatnej edukacji w Irlandii - rodzice oszukiwani

W tym roku koszt powrotu dzieci do szkoły wyjątkowo uderza po kieszeni, jak twierdzą rodzice w Irlandii.

Podczas jednej z audycji w stacji Newstalk przeprowadzono ważną rozmowę dotyczącą kosztów wyprawki szkolnej.

Wyprawka szkolna

W tym roku, wobec rosnących kosztów życia, powrót dzieci do szkół wyjątkowo uderza po kieszeni. Według prezenterek Newstalk trudno jest określać edukację w Irlandii jako „bezpłatną”.

Szacuje się, że wyposażenie ucznia szkoły podstawowej kosztuje w tym roku około 1200 euro, ucznia szkoły średniej około 1500 euro. Według przeprowadzonych niedawno badań aż jedna trzecia rodziców w Irlandii zadłuża się, aby sprostać tym wydatkom.

Podręczniki szkolne

Jedna z prezenterek Newstalk Breakfast stwierdziła, że rodzice są oszukiwani, ponieważ obecnie nie jest możliwe przekazywanie dzieciom podręczników po starszym rodzeństwie.

Nowe wydania tych samych podręczników mają rzadko zmienioną treść, lecz rozkład treści na poszczególnych stronach jest inny w różnych wydaniach książki. Rodzice zmuszeni są więc kupować te same podręczniki, co jest, według prowadzącej dyskusję, niepotrzebnym wydatkiem.

Wśród dyskutowanych tematów pojawiła się też kwestia bezpłatnych podręczników, których zakup miałby sfinansować rząd. Minister ds. Wydatków Publicznych wykluczył niedawno tę opcję, lecz w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów lobbujących za takim rozwiązaniem.

Mundurki szkolne

W dyskusji omówiono także kwestię mundurków szkolnych, których koszt generuje sporą część ogólnych wydatków wyprawki szkolnej. Niestety spora część szkół w Irlandii w dalszym ciągu wymaga mundurków z emblematem lub mundurków konkretnej marki.

Wywiera to ogromną presję finansową na rodzinach, a w szczególności na rodzinach wielodzietnych, nawet przy otrzymanym dodatku Back to School Clothing and Footwear Allowance.