POLONIA IRLANDIA

Nowe prawo ma zatrzymać proceder niekontrolowanych podwyżek cen ubezpieczeń samochodowych w Irlandii.

Od 01/11/2019 zaczęło obowiązywać nowe prawo dotyczące sektoru ubezpieczeniowego w Irlandii. Czy to oznacza koniec drastycznych podwyżek cen polis dla kierowców?

Wprowadzone przepisy mają sprawić transparentność wyliczania wysokości cen ubezpieczenia kierowców. Firmy ubezpieczeniowe mają teraz obowiązek szczegółowo informować klientów o powodach podwyższenia ceny ubezpieczenia przy przedłużaniu polisy.

Dodatkowo ubezpieczyciele zobowiązani są informowania klientów o wysokości opłaty w roku poprzednim. Muszą także przedłożyć wstępne zestawienie tych danych z proponowaną kwotą nowej polisy.

Nowe oferty polisy ubezpieczenia kierowców w Irlandii

Nowe przepisy nakazują, by ubezpieczyciel dostarczył szczegółowe informacje o różnych opcjach polisy, w tym:

  • Ubezpieczenia kompleksowego (comprehensive)
  • Ubezpieczenie na wypadek kradzieży i pożaru dokonanych przez osobę trzecią (third party thet and fire)
  • Ubezpieczenie do ochrony osób trzecich (third party cover)

Dodatkowo ubezpieczyciele są zobligowani powiadomić klientów o dacie wygaśnięcia polisy i możliwości jej przedłużenia z 20-dniowym wyprzedzeniem. Do tej pory było to 15 dni. Dzięki tym zmianom klienci będą mieli więcej czasu na dokonanie analizy rynku i znalezienie korzystnej opcji zakupu polisy.

Najbliższy czas pokaże, czy nowe prawo zatrzyma proceder niekontrolowanych podwyżek cen polis dla kierowców w Irlandii. W ostatnich latach wysokość ubezpieczeń drastycznie wzrosła, co z pewnością powoduje olbrzymią presję finansową.