Ministerstwo ds. Mieszkalnictwa w ostatniej chwili zmieniło przepisy dla najemców w Irlandii.

Kończy się ochrona najemców w Irlandii, którą pod koniec marca 2020 roku wprowadzono z powodu pandemii Covid-19. Przez kilka miesięcy obowiązywał zakaz podwyżek czynszów oraz eksmisji lokatorów.

Początkowo termin ochrony najemców obowiązywał do 20/07/2020. Ministerstwo ds. Mieszkalnictwa przedłużyło przepisy do 01/08/2020.

Minister Darragh O’Brien zapewniał, że jego wydział przygotowuje nowe przepisy, które uniemożliwią właścicielom eksmisję najemców do stycznia 2021 roku.

Jednak we wtorek 28/07/2020 w irlandzkim parlamencie przedstawiono nową ustawę, która w ostatniej chwili zmienia przepisy i ogranicza ochronę do wybranej grupy najemców.

Nowe przepisy – ochrona najemców w Irlandii

Zakaz eksmisji będzie obowiązywał do 10/01/2021 włącznie, a obejmie tylko tych najemców, którzy z powodu pandemii Covid-19 są niezdolni do zapłacenia zaległego czynszu.

Osoby te będą zobowiązane złożyć stosowne oświadczenie w RTB, a za fałszywe zeznanie będą nakładane sankcje.

Zakaz podwyżek czynszów będzie obowiązywał do 10/01/2021 włącznie i obejmie najemców otrzymujących Covid-19 Pandemic Unemployment Payment lub Temporary Wage Subsidy.

Najemcy, którym termin umowy najmu upłynął podczas pandemii, otrzymają dodatkowe dziewięć dni na opuszczenie nieruchomości.

Ministerstwo przedłuża też okres spłaty zaległego czynszu – najemcy będą mieli 28 dni na spłatę zobowiązań, zanim otrzymają nakaz eksmisji.

Dla wszystkich pozostałych najemców wracają przepisy obowiązujące przed wprowadzeniem tymczasowej ochrony przez rząd (przed 27/03/2020). Powrócą więc podwyżki czynszów i eksmisje lokatorów.

Z wielu stron areny politycznej pojawiły się ostrzeżenia, że nowa ustawa przyczyni się do drastycznego wzrostu skali bezdomności w Irlandii. Ministerstwo broni się twierdząc, że ustawa ma pogodzić interesy najemców i landlordów.

Więcej informacji: The Residential Tenancies and Valuation Bill 2020