Koniec parkowania w centrum miasta - ambitny plan w Irlandii

Ten nowy plan transportowy w Irlandii określony jest jako „bezkompromisowy”.

Rada Miasta Dublina opublikowała nowy plan transportowy dla Dublina. Plan ten określony jest jako „bezkompromisowy”.

Parkowanie w mieście w Irlandii

Plan ma na celu wycofanie dwóch trzecich samochodów z ulic i znaczący wzrost przestrzeni dla pieszych, komunikacji publicznej oraz rowerzystów.

Całe centrum miasta miałoby stać się strefą o ograniczonym ruchu drogowym, a wiele ulic zostałoby całkowicie wyłączonych spod ruchu samochodowego.

Liczba miejsc parkingowych na ulicach dla samochodów ma być zmniejszona, a opłaty parkingowe będą uzależnione od poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy.

Plan koncentruje się na obszarze centrum miasta, obejmującym w przybliżeniu obszar między Wielkim Kanałem na południu a Kanałem Królewskim na północy.

Centrum Dublina

Autorzy planu twierdzą, że prawie dwie trzecie samochodów poruszających się w centrum miasta nie ma tam swojego celu i należy zatrzymać ich przejazd przez ten obszar.

Nie ma konkretnego powodu, by ten ruch samochodowy musiał odbywać się w centrum miasta, a te pojazdy mogłyby korzystać z innych tras prowadzących do ich celu.

Autorzy planu twierdzą, że prawie dwie trzecie prywatnych pojazdów poruszających się w centrum miasta mogłoby być wyłączonych z ruchu, „nie wpływając na życie ekonomiczne i kulturalne tego obszaru.”

Najbardziej rygorystyczne ograniczenia miałyby zastosowanie w obszarze obejmującym obszar w przybliżeniu ograniczony linią biegnącą od Smithfield na zachodzie po Mountjoy Square na wschodzie, stacje Connolly i Pearse, Stephen’s Green oraz Liberties na południu.

Inne zmiany obejmują także to, że „ruch samochodowy nie będzie już automatycznie uprzywilejowany na skrzyżowaniach”.

Parkingi samochodowe

Plan zakłada również skoncentrowanie się na prywatnych parkingach samochodowych, z przebudową lub zmianą przeznaczenia najbardziej centralnie zlokalizowanych parkingów wielopoziomowych.

Na liście dróg, które miałyby zostać wyłączone spod ruchu samochodowego, znajdują się odcinki North Quay i South Quay, Parliament Street, College Green, Dame Street oraz Georges Street.

Plan zakłada także rozwijanie pomysłów na nowy plac na Custom House Quay lub Beresford Place oraz badanie alternatywnego wykorzystania przestrzeni drogowej w nocy i weekendy.

W planie uwzględniono również poszerzanie chodników, tworzenie nowych ścieżek rowerowych oraz nasadzenia nowych drzew.

Zaproponowane zmiany są najbardziej ambitne od dziesięcioleci i „fundamentalnie” zmieniłyby środowisko życia 130 000 mieszkańców i 195 000 pracowników, którzy mieszkają i/lub pracują między kanałami.

Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem zmiany te mają zostać wprowadzone do 2028 roku.

Wstępny projekt Planu Transportowego Centrum Dublina został opublikowany przez Radę Miasta oraz Narodowy Urząd Transportu i będzie dostępny do publicznych konsultacji do 1 grudnia.