Koniec pobłażania kierowcom - nowe przepisy w Irlandii

Irlandia miała drugi najwyższy odsetek nieubezpieczonych kierowców w Unii Europejskiej.

Walka przeciwko nieubezpieczonym kierowcom w Irlandii nabrała tempa dzięki porozumieniu między ubezpieczycielami a An Garda Síochána.

Ubezpieczenie samochodu w Irlandii

Wcześniejsze badania wykazały, że Irlandia miała drugi najwyższy odsetek nieubezpieczonych kierowców w Unii Europejskiej (niemal 188 000 pojazdów).

Nowa umowa umożliwia natychmiastowe kontrole na miejscu zdarzenia. An Garda Síochána będzie codziennie otrzymywać szczegóły dotyczące ubezpieczenia samochodowego od Biura Ubezpieczycieli Samochodowych Irlandii (MIBI).

Dane będą aktualizowane codziennie wieczorem, co pozwoli na uzyskanie rzeczywistego obrazu szczegółów ubezpieczenia każdego prywatnego pojazdu w kraju.

Funkcjonariusze Gardy uzyskają dostęp do informacji, takich jak nazwisko i adres, numer i data ważności polisy, numer rejestracyjny pojazdu objętego polisą, oraz dane wymienionych kierowców i nazwa ubezpieczyciela.

Dzięki tym danym, gdy polisy wygasną, funkcjonariusze przeprowadzający kontrole drogowe lub reagujący na kolizje czy incydenty będą mogli natychmiast stwierdzić, czy kierowca łamie prawo.

Nowe przepisy w Irlandii

Inicjatywa ta jest rezultatem współpracy między MIBI, An Garda Síochána, a także Ministerstwem Transportu, Insurance Ireland, branżą ubezpieczeniową, mającej na celu zmniejszenie liczby nieubezpieczonych pojazdów na irlandzkich drogach.

Jazda bez ważnego ubezpieczenia samochodowego jest nielegalna, a nowe środki pozwalają na skuteczniejsze egzekwowanie prawa, obejmując m.in. zatrzymywanie pojazdów na miejscu, automatyczne wezwanie do sądu, nałożenie pięciu punktów karnych i znaczne grzywny.

Dzięki współpracy między instytucjami, liczba pojazdów objętych aktualizacjami danych ubezpieczeniowych przekazywanych An Garda Síochána prawdopodobnie wzrośnie jeszcze bardziej w przyszłym roku, gdy dane dotyczące floty i pojazdów handlowych zostaną dodane do codziennego procesu.