POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Nowe prawo w Irlandii ma zakończyć nieetyczne zachowanie pracodawców i przyczynić się do wzrostu zarobków pracowników.

Koniec z wyzyskiem pracowników w Irlandii – rząd uważa, że pracownicy sektora usług mają prawo do sprawiedliwych zarobków.

Sektor usługowy

Od czerwca 2019 roku trwały prace nad projektem, który miał zakończyć nieetyczną praktykę w sektorze usługowym w Irlandii. Od wielu lat praktyka ta była krytykowana.

Po nagłośnieniu tematu okazało się, że część pracodawców wypłacała napiwki pracownikom, a ich kwotę odliczano przy wypłacaniu tygodniowej pensji.

Według informacji The Irish Sun w nadchodzących miesiącach ustawa trafi wreszcie do irlandzkiego parlamentu. Nowe prawo zostanie uchwalone prawdopodobnie przed końcem tego roku lub na początku 2022 roku.

Nowe prawo

Zgodnie z ustawą pracodawca nie będzie mógł przywłaszczać sobie napiwków swoich pracowników, ani odliczać ich przy wypłacaniu wynagrodzenia. Dodatkowo napiwki będą wypłacane drogą elektroniczną – poprzez karty płatnicze – także w efekcie będą wpływały na konto pracowników.

Nowe prawo zmusi również firmy do pełnej przejrzystości w kontaktach z klientami, co do tego, do czego wykorzystywane są ich napiwki, za pomocą specjalnych oznaczeń w menu.