POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Lokalne władze otrzymały nowe uprawnienia, dzięki którym uda się ograniczyć nielegalny wywóz śmieci w Irlandii.

Rząd Irlandii chce maksymalnie ograniczyć proceder nielegalnego wywozu śmieci, z którym władze walczą od wielu lat. Niestety mimo usilnych starań nie udało się rozwiązać tego problemu – śmieci wyrzucane są nagminnie, zwłaszcza w obszarach zalesionych, a sprawców rzadko udaje się wychwycić.

Teraz przedstawiciele władz będą mogli kontrolować czy mieszkańcy mają opłacony wywóz nieczystości. Osobom, które nie udowodnią, że za to płacą, grozi kara grzywny w wysokości €75. Za uchylanie się od opłat za śmieci sprawa może trafić do sądu, a wtedy grzywna może wynieść nawet €2.500.

Inspekcje mają się rozpocząć w najbliższym czasie. Przewiduje się, że skontrolowane będą dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych. Wytypowanie tych miejsc ma się odbyć poprzez współpracę władz z firmami wywozowymi.

Kody pocztowe domów z opłaconym wywozem nieczystości będą odznaczone w bazie danych, a inspektorzy zostaną wysłani do pozostałych miejsc zgodnie z mapą Eircode.

Mieszkańcy, którzy korzystają z wysypisk śmieci, będą zmuszeni wykazać rachunki. Natomiast osoby, które korzystają z wywozu śmieci u sąsiadów, również będą zmuszone to udowodnić.