POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Kościoły w Irlandii przygotowują się na ponowne przyjęcie parafian.

To będą zupełnie nowe msze święte w kościołach w Irlandii – w zgodzie z rządowymi zaleceniami dotyczącymi Covid-19.

Wierni będą mogli brać udział w mszach świętych już od 29/06/2020, lecz dokładne daty podawane będą indywidualnie w danej parafii.

Wśród księży jednak panuje niepokój, ponieważ ciężar odpowiedzialności za przyjęcie wiernych spocząć ma de facto na ich barkach. Istnieją obawy czy uda się uniknąć nowych ognisk koronawirusa wśród uczestników mszy.

Kościołom w Irlandii udzielono już niezbędnych wskazówek zgodnych z rządowym rozporządzeniem:

  • W każdym kościele będzie dozwolona maksymalna liczba osób – ze względu na 2-metrowy dystans społeczny
  • Usunięte zostaną mszały, książeczki do nabożeństwa oraz karty z hymnami katolickimi
  • Kapłani i ministranci powinni zdezynfekować ręce przed udzieleniem komunii świętej (zaleca się zakrycie twarzy), opłatek podawany będzie na rękę
  • Na posadzce powinny być umieszczone oznaczenia – w celu zachowania 2-metrowych odstępów w kolejce do sakramentu komunii świętej
  • Drzwi do kościoła powinny pozostać otwarte, a przy wejściach i wyjściach mają być umieszczone środki do dezynfekcji rąk
  • Uścisk dłoni podczas znaku pokoju zostaje tymczasowo zniesiony
  • Koszyki na ofiarę nie będą podawane z rąk do rąk, lecz mają znajdować się pod nadzorem w pobliżu drzwi
  • W kościołach regularnie przeprowadzana ma być dezynfekcja siedzeń, ambon, mikrofonów, klamek itd.

Irlandzka Konferencja Biskupów Katolickich przypomina, że trwa dyspensa w sprawie obecności na mszy świętej w niedziele i święta.

Po otwarciu kościołów parafianie będą zachęcani do brania udziału w mszach świętych prowadzonych w ciągu tygodnia, nie tylko w niedzielę. Osoby z objawami choroby powinny pozostać w domu i uczestniczyć we mszy transmitowanej przez radio, telewizję czy kamerę internetową.