POLONIA IRLANDIA

Funkcjonariusze Gardy apelują o zamykanie samochodów w obliczu ostatnich kradzieży w Irlandii.

Jesienne wczesne wieczory sprzyjają złodziejom, którzy wykorzystują łatwowierność mieszkańców Irlandii.

Funkcjonariusze Gardy informują o wzroście ilości kradzieży samochodów. Niestety duża część irlandzkiej społeczności utrzymuje dawną tradycję, kiedy wszystkie drzwi były otwarte. Pozostawianie otwartych drzwi domu czy samochodu to zachęta dla złodziei.

W ostatnich dniach doszło do licznych kradzieży samochodów w Irlandii. W wielu przypadkach drzwi zaparkowanych przed domami pojazdów były otwarte, co znacznie ułatwiło złodziejom włamanie.

Kradzieże samochodów w różnych częściach Irlandii

Na kamerach CCTV zarejestrowano działanie trzech mężczyzn na osiedlu w Little Island, Co. Cork, którzy sprawdzali czy pojazdy są zamknięte. Jeden ze złodziei zabrał z podjazdu pozostawiony tam rower.

W innej części hrabstwa Cork skradziono dwa samochody, a z innego skradziono pieniądze. W sumie w ciągu kilku ostatnich dni włamano się do 37 samochodów w hrabstwie Cork. W Navan, Co. Meath udało się aresztować dwie osoby odpowiedzialne za włamania do samochodów, do których doszło w ubiegłą niedzielę.

Po raz kolejny w mediach wystosowano ostrzeżenie przed kradzieżami i apeluje się, by zawsze zamykać domy i samochody. Funkcjonariusze Gardy przypominają, by zabierać z samochodu wszystkie rzeczy zaraz po zaparkowaniu samochodu. Pojazdy należy parkować też w dobrze oświetlonym miejscu.