Polonia Irlandia • Gazeta • Wiadomości i Informacje

Rząd w Irlandii zatwierdził nowy system opłat za wodę w Irlandii.

Pod koniec 2018 roku rząd Irlandii zapowiedział przywrócenie systemu pobierania opłat za wodę w Irlandii.

System opłat za wodę ma uchronić Irlandię przed karami finansowymi, którymi Komisja Europejska groziła od 2017 roku. Ogłoszony został więc nowy plan, którego realizację przewiduje się na 2020 rok.

W ubiegłym tygodniu irlandzki rząd zatwierdził nowy projekt. Zgodnie z nowymi zasadami mieszkańcy, którzy przekroczą określony limit zużycia wody w swoim gospodarstwie, będą zobligowani do uiszczenia opłat. Szacuje się, że za nadmierne zużycie będzie płacić około 80.000 gospodarstw w całym kraju.

Od czerwca 2019 roku będą wysyłane listy do gospodarstw, które przekraczają zużycie wody. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie spadnie zużycie, mieszkańcy w 2020 roku będą musieli opłacić rachunek za wodę.

Ile zapłacimy za nadmierne zużycie wody w Irlandii

Do wyliczenie limitu zużycia wody w Irlandii na gospodarstwo domowe wzięto dwa czynniki. Średnie zużycie wody na osobę (133 litry na dzień) pomnożone przez ustalony próg nadmiernego zużycia wody na osobę (1,7). Na podstawie tych danych podano limity zużycia wody w Irlandii, po przekroczeniu których będą opłaty.

Limit zużycia wody na gospodarstwo domowe w Irlandii bez opłat:

  • do 4 osób – 213 metrów3
  • 5 osób – 238 metrów3
  • 6 osób – 263 metrów3
  • 7 osób – 288 metrów3
  • 8 osób – 313 metrów3

Na każdą kolejną osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym przysługuje kolejne 25 metrów3 wody do limitu zużycia wody.

WAŻNE

Dopuszczalny limit zużycia ma wynosić 213 metrów3 wody na każde gospodarstwo domowe rocznie. W domach z większą liczbą osób będzie można zwiększyć limit. W tym celu trzeba będzie wystąpić o zwiększenie limitu – nie zostanie on przyznany automatycznie.

Nie wiadomo jeszcze jak zostanie rozwiązana sprawa gospodarstw, w których mieszkańcy nie zezwolili na opomiarowanie. Brak zainstalowanych liczników uniemożliwia bowiem odczyt zużycia.

Przeciwnicy nowego systemu twierdzą, że ten nowy projekt rządu to koń trojański, dzięki któremu docelowo przywrócone zostaną pełne opłaty za wodę w Irlandii.