W najbliższym czasie wchodzą nowe przepisy dotyczące zniżek dla dzieci Polaków mieszkających w Irlandii.

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm RP przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, do otrzymania legitymacji szkolnej.

Legitymacje uprawniają do korzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych. Legitymacje będzie można otrzymać w szkole, w której dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulami. Należy jedynie wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji.

Przepisy o legitymacjach uprawniających do zniżek wejdą w życie już 21 kwietnia 2017r. Osoby planujące wyjazd z dziećmi do Polski w okresie wakacyjnym powinny złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by dzieci mogły skorzystać ze zniżek. Czas oczekiwania na wydanie legitymacji to około 30 dni.

O legitymacje zniżkowe mogą ubiegać się także nauczyciele szkół polonijnych. Więcej informacji na temat legitymacji szkolnej i legitymacji nauczyciela, a także wzory wniosków, można uzyskać na stronie Ambasady RP w Dublinie