Limit tankowania dla kierowców - plan awaryjny w Irlandii

Rząd w Irlandii ma już plan awaryjny, aby utrzymać podstawowe gałęzie przemysłu w obliczu kryzysu paliwowego.

Wraca kwestia racjonowania paliw w Irlandii. Grupa ds. Bezpieczeństwa Energetycznego opracowała już plan awaryjny na wypadek problemów z dostawami.

Racjonowanie paliw w Irlandii

Najważniejszą kwestią jest utrzymanie podstawowych gałęzi przemysłu w obliczu kryzysu paliwowego, jak twierdzi rząd.

Dyrektor generalny Fuels for Ireland, Kevin McPartland, porównał plan do ćwiczeń przeciwpożarowych, których celem jest przygotowanie się na najgorszy scenariusz.

Plan rządu

Plan obejmuje ponad 40 kategorii pracowników awaryjnych i niezbędnych oraz 130 starannie dobranych stacji paliw, które dostarczałyby im paliwo. Osoby, które nie są uważane za niezbędnych pracowników, będą mogły kupić tylko niewielkie ilości paliwa – z limitem do 15 lub 20 litrów.

Kierowcy w Irlandii musieliby zmienić swoje nawyki w związku z limitem tankowania – ograniczyć podróżowanie, zmienić transport własny na publiczny i w miarę możliwości pracować z domu.

Zarówno członkowie rządu, jak i przedstawiciele Irlandzkiego Przemysłu Naftowego twierdzą, że nie spodziewają się wdrożenia tego planu, który nadal określany jest jako „nieprawdopodobny scenariusz”.