Zalecenie ekspertów w Irlandii zostało przekazane do przedstawicieli rządu.

Krajowy Zespół Kryzysowy ds. Zdrowia Publicznego przekazał swoje rekomendacje w sprawie wymogu zasłaniania ust i nosa w Irlandii.

Maseczki ochronne

Pod koniec stycznia zniesiono większość ograniczeń w Irlandii, lecz nie zmieniono wówczas zaleceń dotyczących stosowania maseczek ochronnych.

Jednak wobec pozytywnej prognozy dotyczącej sytuacji epidemicznej w kraju przedstawiciele rządu zapowiedzieli możliwość wycofania tego obowiązku.

W czwartek 17 lutego odbyło się spotkanie członków Krajowego Zespołu Kryzysowego ds. Zdrowia Publicznego w tej sprawie. Eksperci z NPHET przekazali już swoje rekomendacje dla rządu.

Zalecenie dla rządu

Ich zdaniem wymóg zasłaniania ust i nosa powinien zostać zniesiony w większości miejsc. Eksperci uważają jednak, że powinien zostać utrzymany w placówkach opieki zdrowotnej.

Jeśli rekomendacja zostanie przyjęta przez rząd, to noszenie maseczek nie będzie już obowiązywać w szkołach, w transporcie publicznym, w sklepach ani urzędach.

Zasłanianie ust i nosa nie będzie też obowiązywać pracowników gastronomii, ani innych osób świadczących usługi dla klientów.

Decyzja dotycząca zniesienia tych ograniczeń zostanie podjęta w niedługim czasie. Irlandzkie media powołują się na słowa byłego Ministra Zdrowia, Simona Harrisa, który poinformował, że rząd przychyli się do zaleceń NPHET.